Barion Pixel
Nepřehlédněte naši novinku - už i dětské přikrývky jsou k dispozici v béžové barvě.

Odstoupení od smlouvy/reklamace

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu v lhůtě 30 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne, kdy vy nebo třetí osoba určená vámi, s výjimkou dopravce, převezme zboží.

Rozhodnete-li se od kupní smlouvy odstoupit, postupujte prosím následovně:

Informujte nás o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy nejpozději e-mailem, který zašlete na adresu info@nidu.shop. Následně zabalte zboží určené k vrácení a odešlete ho spolu s vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy na adresu: NIDU s. r. o., Železničná 1043, 900 31 Stupava.

Přijetí odstoupení od kupní smlouvy vám bezodkladně potvrdíme e-mailem. Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od kupní smlouvy.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů od dne, kdy nám bude doručeno vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, který jste použili při své platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dní od dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 30denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Upozorňujeme vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v čase od jeho doručení do okamžiku jeho vrácení jiným způsobem než je nutné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Formulář na odstoupení od smlouvy na stáhnutí ZDE.