Barion Pixel
Nepřehlédněte naši novinku - už i dětské přikrývky jsou k dispozici v béžové barvě.

Pravidla kuponů a voucherů

 1. Slevové kupóny

  1. Prodávající může Kupujícímu vystavit na nákup slevový kupón v různé hodnotě (dále jen „Kupón“).
  2. Prodávající Kupujícímu takový Kupón zašle e-mailem nebo v papírové formě spolu s podmínkami jeho použití, platnosti a hodnoty.
  3. Na vystavení Kupónu není právní nárok.
  4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného Kupónu, má Kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží uhradil kromě uplatněného Kupónu i peněžními prostředky, a která přesahuje hodnotu použitého Kuponu na zakoupení zboží. Prodávající může rozhodnout o tom, zda Kupón Kupujícímu v případech podle předešlé věty vystaví k použití v další objednávce.
  5. Každý Kupón a obsahuje zejména označení nabídky, cenu, hodnotu Kupónu, dobu platnosti Kupónu, konkrétní podmínky použití Kupónu.
  6. Kupón opravňuje Kupujícího k nákupu zboží u Prodávajícího dle podmínek na něm uvedených a těchto obchodních podmínek.
  7. Instrukce pro použití Kupónu jsou napsány přímo na Kupónu nebo v těchto obchodních podmínkách.
  8. Kupující je oprávněn Kupón použít pouze během lhůty platnosti Kupónu. Po uplynutí doby platnosti Kupónu, se Kupón stává neplatným a Kupující ztrácí nárok na využití Kupónu bez nároku na vrácení peněz. Prodávající po uplynutí doby platnosti Kupónu neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu Kupónu a ani kupní cenu Kupónu.
  9. Kupón není možné vyměnit za peníze, je použitelný výhradně u Prodávajícího, na jehož produkty byl Kupón vydán.
  10. Z Kupónu se nevydává.
  11. Kupon je nepřenosný a nekombinovatelný s jiným kuponem.
  12. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození, zneužití či zničení Kupónu.
  13. Každý Kupón lze použít jen jednou.
  14. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota Kupónu, nemá nárok na doplacení hodnoty Kupónu nebo na nový Kupon na zůstatek hodnoty původního uplatněného Kupónu.
  15. V případě, že Prodávající ze své viny, na základě předloženého platného Kupónu, neposkytne Kupujícímu zboží, Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy a má právo požadovat vystavení nového Kupónu na nákup zboží se stejnou hodnotou a se stejnou dobou platnosti jako měl uplatněný Kupón a také na vrácení částky uhrazené peněžními prostředky Kupujícím nad hodnotu uplatněného Kupónu. V případě, že doba platnosti Kupónu již uplynula, Prodávající jej nově vystaví tak, aby jej Kupující mohl využít během stejně dlouhého časového úseku, jako tomu bylo u předchozího Kupónu.
  16. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu nový Kupón se stejnou hodnotou a se stejnou dobou platnosti jako měl uplatněný Kupón. Pokud Kupující ke koupi zboží použil kromě Kupónu i peněžní prostředky, tyto rovněž do 14 dnů od prokazatelného doručení odstoupení od Kupní smlouvy zašle Prodávající stejným způsobem, jako použil Kupující při své platbě, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud se Prodávající a Kupující nedohodli jinak.
  17. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z jakýchkoli důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného Kupónu, má Kupující nárok pouze na vystavení Kupónu ve stejné hodnotě a se stejnou dobou platnosti jako uplatněný Kupón na zakoupené zboží. V případech podle předešlé věty, kdy Kupující kromě uplatnění Kupónu uhradil kupní cenu zboží nad hodnotu uplatněného Kupónu peněžními prostředky, má nárok i na vrácení částky, kterou za nákup zboží uhradil peněžními prostředky, a která přesahuje hodnotu použitého Kupónu na zakoupení zboží.
  18. Kupón uplatněný nebo použitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný.
 2. Voucher (dárkový kupón)
  1. Voucher (dárkový kupón) je určen k úhradě zboží v internetovém obchodě Prodávajícího a je považován za ekvivalent peněžního prostředku.
  2. Voucher je zasílán pouze v elektronické podobě na zadanou e-mailovou adresu. Voucher je možné uplatnit uvedením kódu do pole Kupón/slevový kód na stránce www.nidu.shop v sekci POKLADNA do k tomu vytvořeného formulářového okna. Voucher lze uplatnit pouze v celé jeho hodnotě a to pouze jednou. Uplatnění voucheru uvedením jeho kódu při online objednávce na www.nidu.shop, ztrácí tento voucher platnost. V případě, že Kupující při objednávce nevyužije celou hodnotu voucheru, zbývající nevyužitá hodnota voucheru propadá.
  3. Voucher není možné, po uplynutí doby pro odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, na jejímž základě byl voucher Kupujícím zakoupen, vrátit a požadovat místo něj peníze. V případě odstoupení od Kupní smlouvy na nákup zboží v internetovém obchodě, kde za cenu zboží bylo zaplaceno voucherem, vrátí Prodávající Kupujícímu původní voucher nebo Prodávající Kupujícímu vydá nový voucher v hodnotě vráceného zboží.
  4. Prodávající není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo zneužití voucheru.